TIN GIÁO DỤC

Bạn có quan tâm đến thông tin - Bộ Giáo dục chấn chình việc lạm thu đầu năm không????

Bộ GD&ĐT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học đảm bảo đúng các quy định hiện hành. 

Đối với các khoản đóng góp, tài trợ theo hình thức xã hội hóa để góp phần tăng cường cơ sở vật chất, trường lớp, hỗ trợ các hoạt động giáo dục phải thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, trong Thông tư số 29 quy định, các cơ sở giáo dục tiếp nhận tài trợ bằng tiền mặt, giá trị khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ sách kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành.

Việc tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật quy định, cơ sở giáo dục tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật, cụ thể: sách, vở, quần áo, lương thực, thực phẩm, vật liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học và các hiện vật khác có giá trị sử dụng và đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người học và cơ sở giáo dục.

Không tiếp nhận hiện vật không cần dùng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với sức khoẻ của người dạy và người học. Giá trị của hiện vật được tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định.

Trong Công văn mới này, Bộ GD&ĐT đề nghị có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với hiệu trưởng những cơ sở giáo dục để xảy ra tiêu cực trong việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu góp hoặc ép buộc học sinh may (mua) quần áo đồng phục trái quy định.

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG ĐỢT 1-2-16

đăng 03:10 25 thg 7, 2016 bởi nguyen hoa


Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo lễ phát bằng chính thức như sau:
Thời gian: 9h ngày 30/7/2016
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Số 6 ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.
Đề nghị các bạn sinh viên có mặt đầy đủ. 


1-1 of 1