THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG ĐỢT 1-2016

Trường Trung Cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo Lịch phát bằng Đợt 1 - năm 2016, cụ thể như sau:
- Thời gian: 9h sáng thứ 7 ngày 7-5-2016.
- Địa điểm: Hội trường tâng 2 
Trân trọng.


Comments