THỜI KHÓA BIỂU

Các bạn sinh viên lớp Trung cấp Kế toán, Trung cấp Hành chính văn thư, Trung cấp Văn thư lưu trữ, Trung cấp Thư viện thiết bi trường học, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Pháp luật xem thời khóa biểu để đi học đúng giờ. Tuần này có lịch ôn thi Tốt nghiệp đợt 2. Chúc các em học tốt!Comments