Lễ phát bằng tốt nghiệp 2016

Lại có một chuyến đò nữa cập bến. Chúc các bạn sinh viên tự tin, vững bước trên chặng đường tiếp theo.

Nhóm học sinh lớp Hành chính văn thư.
Sinh viên suất sắc
Nhóm sinh viên tiêu biểu lên nhận bằng.


Comments